cover-image

Werken bij Caring

PRIVACY STATEMENT 

Augustus 2020

 

WAAROM DEZE PRIVACY STATEMENT? 

Als je bij Caring Fieldmarketing of een van haar dochterondernemingen werkt, solliciteert, uit interesse onze website bezoekt, gebruikmaakt van onze app of reageert op onze sociale media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caring Fieldmarketing willen we transparant zijn, vandaar deze privacy statement. 

Caring Fieldmarketing staat ervoor integer en zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Het uitgangspunt hiervoor is de General Data Protection Regulation (GDPR). 

Hieronder hebben wij op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast leggen wij uit hoe jij als klant, (oud)medewerker, sollicitant of bezoeker van onze website je rechten tot bijvoorbeeld inzage of verwijdering van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Caring Fieldmarketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer 
 • IP-adres 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Caring Fieldmarketing verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 

 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het info@caring.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Caring Fieldmarketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

Medewerkers 

Caring Fieldmarketing verzamelt en verwerkt gegevens van medewerkers met als doel een volledige, nauwkeurige en doelmatige personeelsadministratie te voeren, rekening houdend met de eisen die de belastingdienst, accountant en wetgeving stelt. Daarnaast gebruikt Caring Fieldmarketing de gegevens van medewerkers voor het uitvoeren van onderdelen van het personeelsbeleid, zoals het binden en boeien van medewerkers, het communiceren van en over bedrijfsontwikkelingen en het gebruiken van middelen ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerker. 

 

Sollicitanten 

In het geval van het verzamelen van gegevens van sollicitanten heeft Caring Fieldmarketing het doel om een effectieve talent poule op te bouwen en in stand te houden, voor de invulling van vacatures die nu en in de toekomst ontstaan. 

 

Oud medewerkers 

Caring Fieldmarketing verwerkt ook gegevens van oud-medewerkers die, na het verlenen van toestemming worden toegevoegd aan de Caring Fieldmarketing Oud Medewerkers. Het doel van het verwerken van deze gegevens is het onderhouden van het netwerk met deze oud-medewerkers, hen informeren over ontwikkelingen van Caring Fieldmarketing en communiceren met hen over onder andere activiteiten die voor en met hen worden georganiseerd. 

 

Bezoekers website 

Caring Fieldmarketing vindt het belangrijk dat de website zeer gebruiksvriendelijk is. Hiervoor analyseren wij het surfgedrag op de website. Zo krijgen wij goed in kaart waar we de website kunnen optimaliseren. We zien het surfgedrag van onze websitebezoekers, maar niet wie de website daadwerkelijk bezoekt. Je gegevens zijn bij ons dus anoniem. Om dit surfgedrag te meten is Hotjar als cookie op onze geïnstalleerd. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Caring Fieldmarketing is verplicht een aantal gegevens uit het personeelsdossier tot vijf jaar na uitdiensttreding te bewaren, dit betreft: 

 

 • De loonbelastingverklaring; 
 • Een kopie van het identiteitsbewijs. 
 •  

Voor de overige gegevens in het personeelsdossier staat geen wettelijke termijn. Hiervoor hanteert Caring Fieldmarketing een termijn van twee jaar na uitdiensttreding. 

In het geval het sollicitatiegegevens betreft vraagt Caring Fieldmarketing toestemming voor het bewaren van de gegevens indien dit relevant is voor mogelijkheden op termijn. Indien er toestemming wordt verleend is de bewaartermijn één jaar, waarna indien nog relevant opnieuw toestemming wordt gevraagd. Indien er geen toestemming wordt verleend vanuit de sollicitant is de bewaartermijn van de gegevens vier weken. 

Na het verlopen van de bewaartermijn of wanneer de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, ziet Caring Fieldmarketing toe op een zorgvuldige vernietiging van de papieren en digitale gegevens. 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Caring Fieldmarketing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caring Fieldmarketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Caring Fieldmarketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@caring.nl. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caring Fieldmarketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via info@caring.nl. 

  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

 

Caring Fieldmarketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Caring Fieldmarketing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

WANNEER ER WIJZIGINGEN ZIJN 

Caring Fieldmarketing behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacy statement aan te passen. Wij raden je daarom aan regelmatig onze privacy statement te bekijken voor de laatste update. 

 

Mocht je vragen hebben over onze privacy statement, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn voor vragen en/of opmerkingen te bereiken op emailadres: info@caring.nl. 

 

Alle verzoeken en vragen aangaande GDPR/AVG en je persoonlijke gegevens kun je kwijt via info@caring.nl. 

 

 

Ons privacy statement is bijgewerkt op 28 augustus 2020 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.